Listen

Other publicacions

  • Lladó Pol, Francisca. , "Els viatgers i la descoberta del paisatge. Una aproximació als pintors-viatgers catalans, francesos i del Riu de la Plata", La mirada forana. Les Illes Balears vistes pels viatgers. Spain, 2011. Book chapter.
  • Pereira, Maria de Lourdes. , "De Ilha em Ilha", Lusofonia: Tempo de Reciprocidades. Portugal, 2011. Book chapter.